Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Horoszkóp

 

Az asztrológia az emberiség egyik legősibb tudománya. Minden napjainkig megismert ősi civilizációban fontos szerepe volt, és napjainkban is sokan művelik. Az asztrológia görög eredetű szó, jelentése „csillagtudomány”. Abból a sok generáció alatti megfigyelésből indul ki, hogy összefüggés van az égitestek kölcsönös helyzete és az emberek jelleme, életük sorsdöntő eseményei között, és ez nemcsak az egyénekre vonatkoztatva igaz, hanem a társadalomban végbemenő történések között is. A nyugati kultúrában a közel-keleti asztrológia terjedt el, míg a Távol-Keleten ettől lényegesen különböző, de egymás közt hasonlóságot mutató rendszerek alakultak ki, melyeket összefoglalóan kínai asztrológiának neveznek.

Horoszkóp jegyek jellemzői

Kos horoszkóp 2013

A kos jellemzői

Uralkodó: Mars

 

Elem: Tűz
Minőség: Kardinális
Princípium: Életerő
Tavaszi jegy: Március 21 - Április 20

 

Aforizma: A csírák a földből, a kagyló biztonságából minden ellenállást legyőzve a fény felé törnek.

Motto: Én vagyok. Ismeri a múltat és a jövőt. Csak a jelen az, ami igazán számít. Megzabolázatlan erő hajtja előre, a veszélyről tudomást sem vesz. Ő a gyerek, aki még mindent játéknak tekint, mégis meg kell értenie, hogy korlátok veszik körül. Az élni akarás, a kihívások elfogadása - ezek motiválják a győzelem felé vezető úton. Minden kihívást bátran fogad, a kudarcok nem törik le. A dolgok csak addig érdeklik, amíg azok újak. A türelem és a diplomácia számára ismeretlen fogalmak. Tanácsadója a szabadság, célja a hírnév, ragyogás, dicsfény elérése. Mivel minden energiáját kifelé sugározza, gyakran szenved a magánytól és a belső üresség érzésétől.

Jellemző tulajdonságai: Temperamentumos, kezdeményező, határozott, aktív, hirtelen haragú, makacs, nyugtalan, ambiciózus, agresszív.

A Kos uralkodó bolygója a Mars, jelképe a kos. A Kos a zodiákus első jegye és ily módon a kezdeteket jelenti. A kos személyiség a kreatív energia, a lelkesedés megtestesítője, nagy belső hajtóerővel rendelkezik. Cselekedetein keresztül fejezi ki magát, és olyan eredményekre törekszik, melyekkel kiválóságát tudja bizonyítani. E jegy szülöttei között kevés a szégyenlős ember. A Kosok tevékenyek, és olyan személyiségek, akik nem mindig számolnak cselekedeteik következményeivel. Meggondolatlanságuk problémákhoz vezethet. Nem félnek a kockázattól, ha saját érdekeikről van szó. Hevességüket kordában tartva sokra vihetik, sikeres vezetők válhatnak belőlük. Bármit is tesznek, arra törekszenek, hogy a legjobbak legyenek, inkább hírnévre, mint anyagi jólétre vágynak. A Kosok álma a függetlenség és a tekintély. Optimizmusukat nehéz letörni, bátran látnak hozzá feladatukhoz, de legendásan híresek arról, hogy nem fejezi be, amit elkezdtek. Jókedvük ragadós, és a félelem nem futamítja meg őket. Nagyszerű barátok, de néha óvatosan kell bánniuk versenyszellemükkel. Agresszivitásukat fékezniük kell, másokkal való törődésüket az ész és a diplomatikusság kell, hogy uralja.

 

Kos 2013

A mindig aktív Kos az új évben még mozgalmasabb periódusokra számíthat, mint általában. Összességében sikeres év vár rá minden tekintetben, de a sikerek semmilyen téren fognak csakúgy az ölébe hullani. Sokat kell dolgoznia értük, sok kompromisszumot kell majd megkötnie. Eközben szeretteire is lényegesen több figyelmet fordítson majd, mint máskor, mert szükségük lesz Önre! A legnagyobb nehézséget az jelentheti a Kos számára az új esztendőben, hogy időnként megesik majd vele, hogy engednie kell elvárásaiból, és kevesebb időt tud majd önmagára fordítani.

Bika horoszkóp 2013

A bika jellemzői


Uralkodó: Vénusz

Elem: Föld

Minőség: Fix

Princípium:Röghöz tapadó

Tavaszi jegy: Április 21 - Május 20

Aforizma: Az élet feltételeinek biztosítása a gyökerek, a levelek növekedése, melynek segítségével alapot ad a további fejlődéshez.

Motto: Nekem van. Rendelkezik azzal a gyakorlatias adottsággal, hogy kezelje a materiális dolgokat, biztonságra, vagyonra törekszik, minden energiáját felhasználja, hogy elérje ezeket a célokat. Elszántan halad az útján, legyőzve minden akadályt. A megszerzett dolgokhoz erősen ragaszkodik. A Bika nagyra értékeli az élet örömeit és kényelmét, szereti a szépséget, a jó ételt és italt. Körülményes, majdnem hogy flegmatikus és nem bízik az újításokban. Mivel mások érzéseire úgy tekint, mintha a saját tulajdona lenne, hajlamos a féltékenységi rohamokra.

Jellemző tulajdonságai: Célorientált, birtoklási vágy, flegmatikusság, makacsság, konzervativizmus, kényelmesség, ingerlékenység, következetesség, vidámság jellemzi.

A Bika uralkodó bolygója a Vénusz, szimbóluma a bika A Bika föld jegy, megbízható, anyagias. A szilárdság, a határozottság, a nyakasság megtestesítője. A Bikák legnagyobb erénye állhatatosságukban és könyörtelen célratörésükben rejlik. Szívügyekben gyakorlatiasak, földi, anyagi környezetük jobbításán munkálkodnak. A Bika személyiség kulcsszava a biztonság, mind anyagi, mind érzelmi területen. Akkor érzik magukat a legjobban, ha a megszokott, ismert dolgokkal állnak szemben. Bármilyen változás nyugtalanságot vált ki bennük. Minden új szituációban várakozó álláspontra helyezkednek. Meg kell győződniük, hogy az új helyzet, az új személy kedvező lesz e számukra vagy sem, és csak ez után tudják teljes egészében elfogadni .Miután erről meggyőződtek, élethossziglan tartó hűséget fogadnak. Ez a képességük egyedülálló a jegyek között, és rendkívül féltékennyé teszi őket. Rengeteg történet kering a megsértett Bikáról. A Bikák szeretik a földi és anyagi örömöket is. Akkor a legboldogabbak, ha kedvenc tárgyaikkal körülvéve otthonukban vannak. Érzéki természetük a kellemes élet felé vezeti őket. Szeretik a szép ruhákat, a jó ételeket, érdeklik őket a művészetek, a szépség és az esztétikum. A makacs külső egy érzékenyebb, lágyabb belsőt takar. A Bikák szentimentálisak és szenvedélyesek, szeretik partnerüket kényeztetni. Legbelül reménytelen romantikusok, ez azonban a külső szemlélő számára láthatatlan marad.

Bika 2013

E csillagjegy szülöttei nem valami fényesen fejezik be a 2012-es évet. Az utolsó harmadában nagy eséllyel számíthatnak testi és lelki megpróbáltatásokra egyaránt. Emiatt kissé lehangoltan, sőt talán legyengülten kezdik meg az új esztendőt. Ne aggódjon azonban, mivel ez 2013-ban már csak rövid ideig tart majd! A Bika szervezete erős, gyorsan regenerálódik, így már csak fejben kell visszaállnia az egészséges útra. A történtek arra ösztönzik majd, hogy változtasson családi és munkakörülményein, javítson általános helyzetén, s mindezt jó eséllyel meg is teszi. Nagy változásoknak néz elébe, melyek meglepőek, de sikeresek lesznek. Lehetséges, hogy valamilyen kreatív tevékenységben talál majd örömet, sőt még az is előfordulhat, hogy munkáját is ebbe az irányban változtatja majd meg.

Ikrek horoszkóp 2013

Az ikrek jellemzői

Uralkodó: Merkúr

Elem: Levegő
Minőség: Változó
Princípium: Kapcsolat
Tavaszi jegy: Május 21 - Június 21


Aforizma: A természet ünnepi ruhát öltött, a színes virágok szinte hívogatják a méheket. A kapcsolatteremtés ideje ez.

Motto: Én gondolkodom. Intellektuális, mindemellett gyakorlatias. Belső világát a gondolatok és a szavak határozzák meg. Módfelett kíváncsi. Jó megfigyelő, összegyűjti és osztályozza az információkat. Fizikális és spirituális nyughatatlanság jellemzi. Gondolatai és tettei már nem annyira gyerekesen naivak, mint fiatalosak, de még mindig nélkülözik a felnőtt tapasztalatát és érettségét. Ha megkülönböztetésről van szó, csak feketét és fehéret, igent és nemet ismer. A középút ismeretlen számára. Szereti a változatosságot, vonzza a kreativitás. Nagy hangsúlyt fektet a másokkal való kapcsolatra. Erőssége az írás és a beszéd.

Jellemző tulajdonságai: Kíváncsiság, intellektualitás, kreativitás, nyughatatlanság, szeszélyesség, fekete-fehér gondolkodás.

Az Ikrek uralkodó bolygója a Merkúr, jelképe az ikerpár. Az Ikrek levegőjegy, analitikus és változó. Az Ikrek jegyében születettek legfontosabb tulajdonságai közé tartozik az intelligencia, a jó kommunikációs készség és a nonkonformizmus. A Merkúr hatására rendkívül nagy tudásszomj él bennük, amit pedig megtanultak azonnal tovább akarják adni. Élénk képzelőerejük, éles eszük réven képesek gyorsan témát váltani, és eredetiségükkel, bájukkal és észbeli frissességükkel fenntartani a közönség érdeklődését. Hangulatuk változékony és megjósolhatatlan. Ez a személyiség kettősségéből adódik. Mindenben a változatosságot, az újat keresik. Amennyiben a dolgok nem az elvárásaiknak megfelelően alakulnak, hajlamosak a depresszióra. Szerencsére ez az állapot nem tart sokáig, mivel energiájuk, gyors gondolkozásuk mindig új és új irányokba hajtja őket. A boldog Ikrek legalább öt, hat dolog iránt érdeklődnek egyszerre. Nyughatatlanságuk miatt több állásuk, hobbijuk, karrier céljuk, szerelmük lehet. Jellemük negatív oldala az, hogy lenézik a status quo-t, Mottó:juk a szabályok megszegése. Ezek a tulajdonságok legjobb szándékaik ellen fordulhatnak. Az Ikrek hibája a felületesség is. Olyan sok dologgal foglalkoznak egyszerre, hogy csak a felszínen maradnak, ezzel a befejezetlenség érzését keltik. Improvizáló képességük lehetővé teszi, hogy a negatív tendenciákat pozitívvá alakítsák.

Ikrek 2013

Az Ikrek számára 2013 a gyakorlati megvalósulások éve lesz. Mindaz, amiért 2012-ben dolgozott, amit tervezett, amiről álmodott, az új évben nagy eséllyel meg is valósul majd. Üzleti sikerei nemcsak anyagi vonzatuk miatt lesznek irigylésre méltóak, hanem azért is, mert tisztán éri el őket, mindennemű spekuláció nélkül. Többször kerül majd válaszút elé, de a sors még azelőtt a jó irányba tereli, hogy maga hozná meg a döntést. Év vége felé már nemcsak az aktuális ügyei, de egész életének fő céljai is világosabban tűnnek majd föl Ön előtt, mint bármikor azelőtt.

Rák horoszkóp 2013

A rák jellemzői

 

Uralkodó: Hold

Elem: Víz
Minőség: Kardinális
Princípium: Érzés
Nyári jegy: Június 22 - Július 22

Aforizma: A fajok folytonossága mindent megelőz. A magokat elvetették, amelyek most kikelnek és lassan fejlődésnek indulnak.

Motto: Én érzek. Az érzelem jellemzi, az anyaságot jelképezi, arra van szüksége, hogy szolgáljon. Olyan barátokat és partnereket keres, akikkel jól érzi magát, akiknek gondját tudja viselni. Ragaszkodó, és arra is szüksége van, hogy őt akarják. Saját otthonában érzi jól magát, amelyet nagy türelemmel és takarékos szemlélettel irányít. Érzékenysége folytán élénken reagál az őt ért benyomásokra. A pillanat élteti és nem áll ellen a változásoknak. Ezt változó hangulata tükrözi. Mikor a saját útját akarja járni, vagy arra kényszerül, hogy megvédje magát, a passzív ellenállás útját választja.

Jellemző tulajdonságai: Háziasság, hűség, tisztaság, védelmezés, takarékosság, érzékenység, hagyománytisztelet, sebezhetőség.

A Rák uralkodó bolygója a Hold, jelképe a rák. A Rák víz jegy, támogató, érzelmes. A Rák az érzékenység és a rokonszenv megtestesítője. Az összes jegy közül rá a legjellemzőbb az otthon biztonságának megteremtésére való törekvés. A Rákok egy nagyon összetett személyiségek, állandó hangulatváltozásuk miatt nehéz megérteni őket. Az egyik pillanatban még házsártosak, veszekednek, a következőben a legaranyosabb teremtések. A Rákok önvédelmi képessége olyan fejlett, hogy ez védelmet nyújt belső sebezhetőségük és szégyenlősségük ellen Személyiségük, mint a rák páncélja, kemény külsőt mutat. Szükség esetén e mögé vonulnak vissza. Mikor megbántják őket, azonnal visszahúzódnak. E taktikájukat tökéletesre fejlesztették. Viselkedésük gyakran gyerekes, konok, és nem adják meg magukat addig, míg a dolgok nem úgy történnek, ahogy ők akarják. A felszín alatt azonban érzékeny, finom lélek lakozik. A Rákok születésüknél fogva gondoskodó védelmező természetűek. Anyai ösztöneik segítségével képesek bárkivel hosszantartó kapcsolatot teremteni. Számukra az élet fő célja a biztonságos otthon megteremtése, és a pénz csupán e cél megvalósításához szükséges, illetve a szűkösebb napokra. Büszkék az eredetükre, múltjukra. A Rákokat, mivel nagyon érzékenyek - és óvatosak -, lehetetlen becsapni. Jellegzetes módon cselekszenek. Mint a rák, haladásuk nem mindig egyenes, előre haladó. Nagy energiájukat pozitív irányba terelhetik, ha megtanulják kezelni hangulatváltásaikat. Hűséges, odaadó társakká válnak, csak tudni kell őket helyesen megközelíteni.

Rák 2013

A Rák elmúlt két éve munkával, sőt komoly erőfeszítésekkel telt, azonban mindeddig úgy tűnt számára, nem kapja meg mindezért a megérdemelt jutalmat. Ezzel szemben 2013 már a „betakarítás” időszaka lesz, több korábbi megpróbáltatás csak ebben az esztendőben fog értelmet nyerni. Sikerei ellenére időnként hajlamos lesz a melankóliára, sőt néha a depresszióra is, ami a nyár vége felé kissé visszavetheti majd a munkájában. Ne aggodalmaskodjon annyit! Rengeteg új lehetőség vár Önre, új ismeretségek, új utak, melyeket egytől egyig ki is használ majd.

Oroszlán horoszkóp 2013

Az oroszlán jellemzői

 

 

Uralkodó: Nap
Elem: Tűz
Minőség: Fix
Princípium: Szabadság
Tavaszi jegy: Július 23 - Augusztus 23

Aforizma: A gyümölcs megérik, és a eddigi biztonságából a földre hull. A betakarítás ideje ez, az elvetett magok kifejlődtek.

 


Motto: Én akarok. Jellemzői az önmegvalósításra való törekvés, az erő és a szabadság. Természetes tekintélye azon alapul, hogy tisztában van saját értékével. Újításra törekszik, gyakorlatias és érdeklődik a filozófiai gondolatok iránt. A szellemi munkára nagyobb hangsúlyt fektet, mint a fizikaira. Inkább vezetőként, mint szolgaként tekint magára. Méltósága megtámadhatatlan. Szeret a középpontban lenni, igényli, hogy mások szeressék. Nagylelkű, segítőkész, fontos számára a tisztességes viselkedés és mindig támogatja a gyengéket. Bár néha szenvedélyes, azért meggondoltan cselekszik.

Jellemző tulajdonságai: Nagylelkűség, segítőkészség, bátorság, szabadságvágy, vitalitás, erő, tisztesség, széles látókör, hiszékenység.


Az Oroszlánt a Nap uralja, szimbóluma az oroszlán. Tűz jegy, kreatív és nagyvonalú. A Naphoz hasonlóan az élet középpontjának tekintik magukat. A zodiákusban nincs büszkébb és királyibb jegy. Mint szimbólumuk az oroszlán, ők is nagy méltósággal uralkodnak birodalmuk felett, legyen szó népről, munkahelyről vagy egy egyszerű családról. Az Oroszlánok születésüknél fogva melegszívűek, nagylelkűek. Teljes szívvel támogatják a jót. Cserébe ugyanazt a hűséget és becsületességet várják el, amit ők tanúsítanak. Viselkedésük nemességet rejt, ezért tetteik nagyvonalúak és látványosak. Az Oroszlánok akkor érzik magukat a legjobban mikor figyelem középpontjában vannak, mindig arra törekszenek, hogy reflektorfényben legyenek. Nagy tehetségük van abban, hogy úgy viselkedjenek, mint egy uralkodó, és nézzék, milyen hatást érnek el ezzel. Az Oroszlánok gyakorlatiasak, lelkesek, szeretnek keményen dolgozni és nagy önbizalmuk van. Törekszenek arra, hogy tekintélyes pozíciót töltsenek be. Becsületességük, erős önbizalmuk kiváló vezetővé teszi őket. Az Oroszlánhoz hasonlóan lustává válhatnak, ha nem sikerül a tekintélyt megszerezniük. Az Oroszlánok vonzódnak mindenhez, ami jó és nem kímélik magukat annak érdekében, hogy megszerezzék az élet luxus dolgait. Semmi nem elég jó nekik. Éttermek közül azt választják, ahová a legszebb ruhát kell felvenni. Nem a megszokások rabjai, és mindig új élményekre vágynak. Gyenge pontjuk - ha egyáltalán van - az hogy arra vágynak, mindig csodálják őket. Egójuk állandó hízelgést, dicséretet vár. Ha nem kapják meg, magyarázatot nem várva visszavonulnak. Természetes optimizmusuk, vidám hozzáállásuk segít nekik visszatérni, hogy ismét eredeti pompájukban ragyogjanak.

 

Oroszlán 2013

E csillagjegyre jellemző, hogy keveset lelkizik a dolgok fölött, helyette inkább keményen dolgozik, küzd, és ezért szinte mindig meg is szerzi azt, amire szüksége van. A kevés aggodalmaskodás azonban 2013-ban időnként meglepően sokra dagad, és többször is elbizonytalanodik a jövőjével kapcsolatban. Mindezt valószínűleg a háta mögött álló nehéz időszak okozza, de az új esztendőben nem kell majd többet félnie, 2013-ban ugyanis minden jól alakul az Oroszlán körül. Szinte nem is kell megdolgoznia a sikerért, magától megy minden a legjobb irányba. Eközben rengeteget tanul, fejlődik, és ezzel az elkövetkező évek sikerét is megalapozza.

Szűz horoszkóp 2013

A szűz jellemzői
Uralkodó: Merkúr

 

Elem: Föld
Minőség: Változó
Princípium: Rend
Nyári jegy: Augusztus 24 - Szeptember 23

 

Aforizma: Eljött a betakarítás ideje. A természetes kiválasztódás rendet akar teremteni a bőségben. A cél el lett érve.

Motto: Én elemzek. Erősségei közé tartozik a kézművesség és a gyakorlatias dolgok. Az anyagi értékeket mindig fontosabbnak tartja, mint a lelkieket. A világhoz való alkalmazkodása az ész és az intelligencia segítségével valósul meg. Bárhol, ahol káoszt lát, igyekszik rendet teremteni. Élete a munka. Gyorsan felismeri a dolgok lényegét. Minden törekvése a gyakorlatiasságra és a hasznosságra irányul, ezért szereti a technológia gyakorlati alkalmazását. A tisztaság és a higiénia létfontosságú számára.

Jellemző tulajdonságai: Rendszeretet, szorgalom, tökéletességre törekvés, a munka túlzott szeretete, kritikusság, célszerűség, ész, alkalmazkodó képesség, visszahúzódás.

A Szűz uralkodó bolygója a Merkúr, jelképe a kalászt tartó szűz. A Szűz földjegy, módszeres, javító szándékú. A Merkúr, a mozgás planétája, a jegy szülötteit állandó cselekvésre ösztönzi. Hatalmas energiákat fektetnek be terveik megvalósításába. A többi jegy szülöttei álmodoznak, míg a Szüzek cselekszenek. Nagyra becsülik a munkát és a munkaerkölcsöt. Mindent a legapróbb részletig megszerveznek és nagyra értékelik a hatékonyságot. Analitikus megközelítési módjukkal a mindennapi élet káoszában igyekszenek rendet teremteni. Semmi nem kerüli el figyelmüket és nem elégszenek meg a fércmunkával. Lehet, hogy munkájukat nagy alapossággal végzik, jól tudnak összpontosítani, eközben viszont teljesen megfeledkeznek az élet apró örömeiről. Nem látják meg az erdőtől a fát. Ez a Szüzek másik hibája. A Szüzeknek meg kell tanulniuk másokkal toleránsnak lenni. Toleránsnak lenni azokkal, akik nem rendelkeznek olyan magas értékrenddel, mint ők és kevésbé szigorúak. A hűvös külsejük mögött kedves, odaadó ember rejlik, hűek azokhoz, akik meglátják bennük az érző embert. Szerető szülők, és a munka iránti kötelezettségük felelősségteljes családtaggá teszi őket.

Szűz 2013

A rendszerint megfontolt és körültekintő Szűz jövőre teljesen felpörög majd. Nincs is nagyon más választása, annyira mozgalmas évre számíthat 2013-ban. Szerencsére minden feladat és változás kedvére való lesz, örömmel válogat köztük, és nem bánja, hogy alig marad ideje a pihenésre. Az évek óta magával hurcolt pénzügyi problémák megoldódni látszanak. Ha nem is ebben az évben hagyja a háta mögött őket, de az anyagi biztonság feltételeit minden esélye megvan most megalapozni.

Mérleg horoszkóp 2013

Mérleg jellemzői
Uralkodó: Vénusz

Elem: Levegő
Minőség: Kardinális
Princípium: Harmónia
Őszi jegy: Szeptember 24 - Október 23

Aforizma: A természetből lassan eltűnik az élet, az energia befelé fordul, a mag kinyitja burkát.

Motto: Én kiegyensúlyozok. Örökké szüksége van a harmóniára, törekszik a kiegyenlítésre, és a tagadásra. Békeszerető, hajlik a kompromisszumra. Minden helyzetet több oldalról megvizsgál, ez gyakran megakadályozza abban, hogy végleges döntést, vagy megoldást találjon. Nagyon fontos számára a szépség és az esztétikum, ez művészi hajlamában fejeződik ki. Életében fontos a másokkal való kapcsolat, amelyekben beteljesülést keres.

Jellemző tulajdonságai: Elbűvölő, taktikus, jó stílusérzékű, gyenge aktivitású, engedékeny, társasági ember, kegyes, szociális, stratégiákat felállító.

A Mérleg jegy uralkodója a Vénusz, szimbóluma a mérleg. A Mérleg levegő jegy, elbűvölő és kiegyensúlyozott. A Mérlegeket magasan fejlett szociális érzék jellemzi, ez hozza közel az emberekhez. Különös igényük van a társaságra és a közösséggel való kapcsolatra, legyen szó művészetekről, üzleti kapcsolatokról vagy jogi ügyekről. A Mérlegek a Vénusz hatásának köszönhetően természetüknél fogva vonzódnak a szép dolgokhoz. Ízlésük kitűnő és élveznek mindent, ami pénzért megvehető. Mivel imádják a szépet, arra is áhítoznak, hogy az emberek dicsérjék őket, és figyeljenek rájuk. A Mérlegek a külsőségek rabjává válhatnak, másokat a külső, a pillanatnyi helyzetük alapján ítélhetnek meg. A Mérlegek az életben egyensúlyra és harmóniára törekszenek. Mielőtt döntenének, megvizsgálják az érem mindkét oldalát, és arra törekszenek, hogy az emberek közötti egyenlőtlenségeket elsimítsák. A béke a Mérlegek számára a legfőbb érték, ennek érdekében mindent hajlandóak megtenni, még akkor is ha ez belső érzelmeik elárulásával jár. E miatt van az, hogy a Mérlegek gyakran tűnnek határozatlannak, mivel gyakran nincsenek tisztában érzelmeikkel. Kemény munka, optimizmus, jó üzleti érzék, a csapatjátékok szeretete, mind a Mérlegek jellemzője. Számíthatnak azok tiszteletére, akik együttműködnek velük tisztességes magatartásukért. Jó tanácsadók és az emberi lélek kitűnő ismerői. Melegszívűek, romantikus és jó lelkűek. Lehet, hogy a világot nem mentik meg, de minden erejüket latba vetik, hogy a Föld egy jobb lakóhellyé váljon.

 

Mérleg 2013

2013-ban a lelkieknek lesz a legnagyobb súlya a Mérleg jegyűek életében. Végre talán sikerül megszabadulniuk végérvényesen az örökös megfelelni akarás érzésétől és az állandó önbizalomhiánytól, amivel küszködnek. Egyszerre nagyon is tisztába kerülnek értékeikkel, ettől azonban még nem lesznek önteltek vagy önzőek, mivel másokra is odafigyelnek. Egy szóból, egy pillantásból megértik, mire van szüksége a mellettük lévőnek, s ez új távlatokat nyithat meg a magánéletükben és a munkájukban egyaránt. Ezért 2013 a társaság, a szociális kapcsolatok éve lesz a Mérlegek számára.

Skorpió horoszkóp 2013

A skorpió jellemzői

Uralkodó: Plútó

Elem: Víz
Minőség: Fix
Princípium: Törvény
Őszi jegy: Október 24 - November 22

Aforizma: Elkezdődött a természet külső hanyatlása. A hanyatlás metamorfózisa az élet új ciklusának táplálékát készíti elő.

Motto: Én vágyakozom. A Skorpió egy olyan vezéralakot, vagy ideált keres, akinek mintájára saját életét modellezheti. Cselekedetei gyakran rituális jellegűek, nehéz rájuk hatást gyakorolni, vagy nehéz őket megváltoztatni. Eszméihez hű marad, és másoktól is ezt várja el. Példaszerű az, ahogy a dolgokat átgondolja, terveket készít és végigkíséri őket a megvalósulásig. Fanatikus idealizmussal képes átadni magát a közösség érdekeinek. Az olyan határtudományok mint a mágia, az okkult és extraszensz érzékelés - elbűvölik. Ez a jegy az élet és a halál alapfolyamatát jelképezi.

Jellemző tulajdonságai: Aszketizmus, hűség, célirányosság, fanatizmus, okkultizmus, idealizáció, lelkesedés, szertartásosság.

A Skorpió uralkodója a Plútó, szimbóluma a skorpió. A Skorpió vízjegy, szenvedélyes, erőteljes. Sok asztrológus véleménye megegyezik abban, hogy a Skorpió a zodiákus legerősebb jegye. A Plútó a túlvilág, a halál, az újjászületés ősi Istene igen erős hatást gyakorol az e jegyben születettekre. A Skorpiókat szenvedélyesség, intenzitás jellemzi. Cselekedeteik hajtóerejét az adja, hogy igyekeznek javítani a status quo-t, feltéve, hogy kordában tudják tartani saját vágyaikat. A Skorpiók az igazság rendületlen védelmezői, és a végsőkig harcolnak azért, amit igaznak hisznek. Idealisták, a legfennköltebb elvek vezérlik őket. Soha nem csinálnak semmit fél szívvel. A Skorpiók az életben a végletek emberei. Tudnak egyidőben erősek és gyengék, függetlenek és függők, hűvösek és szenvedélyesek lenni. A magabiztos külső mögött gyakran kavargó, szenvedélyes vágyak húzódnak meg. Hajlamosak az irigységre, birtoklási vágyuk nem ismer határokat, kapcsolataik rendszerint viharosak. Váratlan reakcióik, heves érzelmeik az embereket elriasztják, de ha alkalmuk adódik bebizonyítják, hogy képesek szeretni, nagylelkűek és hűségesek is tudnak lenni. Az asztrológusok által jelzett negatív tendenciák ellenére a Skorpiók képesek arra, hogy erőteljes érzelmeiket megfelelő mederben tartsák. A Skorpiók az élet minden területén szenvedélyesek, beleértve a kalandot is.

Skorpió 2013

2012 alaposan megtépázta a Skorpiókat, ezért többségük kissé meggyötörten kezdi az új esztendőt. A változások azonban őket sem kerülik el, bár előfordulhat, hogy eleinte félnek majd szembenézni az újjal. Pedig erre semmi okuk nincsen, ugyanis csupa pozitív történés van alakulóban mind anyagi, mind munkahelyi szinten az életükben. Az év második felére pedig végre már maguk is belátják, hogy bár új, de minden téren kellemes körülmények közé terelődik az életük!

Nyilas horoszkóp 2013

A nyilas jellemzői

Uralkodó: Jupiter

Elem: Tűz
Minőség: Változó
Princípium: Nyíltság
Téli jegy: November 23 - December 21


Aforizma: Az élet erői belül halmozódnak fel. Az elrejtett gyökerek nőni kezdenek és növelik energiájukat a béke idejére.

Motto: Én érzek. Jellemző rá a szabadság és a függetlenség iránti vágy, viselkedése kifelé irányuló. Becsületes, igazságos, és fontos számára a közjó. Erős idealizmust fejleszt ki magában, különösen vallási és filozófiai vonatkozásban, és úgy érzi, hogy a magasabbrendű akarat és rend megvalósítására hivatott. Mindent meg akar ismerni, így új területek felfedezésére vállalkozik. Ez azt jelenti, hogy egyszerre több célt is kitűz maga elé. Ezt tükrözi az utazás iránti- és kalandvágya. Hajlamos arra, hogy hirtelen döntéseket hozzon.

Jellemző tulajdonságai: Kalandvágy, nyíltság, kíváncsiság, megértés, ideológia, filozófia, vallásosság, felületesség, az utazás szeretete.

A Nyilas uralkodó bolygója a Jupiter, szimbóluma az íjász. A Nyilas tűz jegy, egyenes jellem, szabad szellemű. Mivel a Jupiter, a szerencse bolygója uralja, a Nyilasok mindig a megfelelő időben és a megfelelő helyen vannak. Mint a nyílvessző, ők is olyan pontosan találnak célba a szerencsét illetően. Születésüknél fogva lelkesek, nyughatatlanok és túl optimisták ahhoz, hogy bárminek teret engedjenek, ami elronthatja az örömüket. A Nyilasok mindig az újra, az ismeretlenre, az izgalmas dolgokra, a szabadságra, a kötelék nélküli életre vágynak. Legfontosabb érték számukra a szabadság, erőteljesek és kifelé élnek. Érdeklődő természetük végtelen kalandokba sodorja őket. Utazás, felfedezés, szokatlan célok vezérlik őket. Ennek meg is fizetik az árát. Sok Nyilas felszínes kapcsolatokat alakít ki, melyek nem mélyülhetnek el. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehetnek nagyszerű barátok, de a jelszó a következő: "csak semmi kötöttség". A Nyilasok rendkívül egyenesek és idealisták. Akár tetszik, akár nem, rögtön elmondják véleményüket. Intuíciós képességük kiváló, de miután kigondoltak valamit, hamar ráunnak. Nagyszerű mesemondók, humorérzékük miatt a Zodiákus legkedveltebb személyiségei. Becsületességük, őszinteségük tiszteletreméltó, de könnyen elfogadják, hogy mások is ugyanolyan becsületesek és őszinték, mint ők. Bár a Nyilasok a holnapnak élnek, mégis a legjobb barátok lehetnek. Néha felelőtlenek ugyan, bájuknak nehéz ellenállni.

Nyilas 2013

A rossz hír, hogy 2013-ban nem lesz minden kerek. Vár a Nyilasokra néhány igen komoly megpróbáltatás. A jó hír viszont az, hogy mindegyikből kilábalnak, méghozzá saját erejükből! Ebből is látható, hogy 2013 a megerősödés éve lesz számukra. Sok Nyilas-szülött küzd valamilyen rossz szokással, és itt nemcsak a káros szenvedélyekre gondolunk, hanem például régóta dédelgetett sérelmekre is. Ez az év arra is kiválóan alkalmas lesz, hogy lemondjanak ezekről, és év végére megújuljon egész személyiségük.

Bak horoszkóp 2013

Uralkodó: Szaturnusz

Elem: Föld
Minőség: Kardinális
Princípium: Ellenőrzés
Téli jegy: December 22 - Január 20

 


Aforizma: Az élet mindenhonnan visszavonult, csak ily módon lehet megőrizni ezen időszak zord megpróbáltatásait.

Motto: Én használok. Kötelességtudat és az önkéntesen vállalt korlátozás jellemzi. Értékítélete objektív és szigorú. Céltudatos és soha nem téveszti el szeme elől azt a célt, amelyet kitűzött maga elé. Cselekedeteit és gondolkodását az anyagi javak megszerzése motiválja. Ezért erőssége az anyag leigázása. Az elvont gondolatok lényegtelenek számára, munkája közben elvisel minden fájdalmat, nehézséget. Alapos, saját, illetve mások érdekeit, vágyait figyelmen kívül hagyja. Nincs szüksége a külső segítségre.

Jellemző tulajdonságai: Kötelességtudat, alaposság, konokság türelem, kitartás, logika, pesszimizmus, parancsolgatás, territorialitás.

A Bak uralkodó bolygója a Szaturnusz, szimbóluma a hegyi kecske. A Bak földjegy, konzervatív, céltudatos. Az e jegyben született embereket leginkább a céltudatosság jellemzi. Életüket annak szentelik, hogy elérjenek valamit, legyen az valamilyen szellemi felfedezés, személyes munka, vagy üzleti kötelezettség. Fáradhatatlanok küldetésük teljesítésében, és nem nyugszanak, míg a legjobb módszereket megtalálva el nem érik a sikert. Mint jelképük a hegyi kecske, biztos lábakon állnak, útjukon kevés kockázatot vállalva. A Bakokat magasfokú intelligencia jellemzi, vezető pozíciókra törekszenek. Jól tudják magukat adminisztrálni, a tervezéshez és szervezéshez minden eszközt felhasználnak. A problémák adják a megoldás kulcsát céljaik eléréséhez. Mindig törekszenek a biztonságra. A kemény munkát és az anyagi elismerést jólétük alapjának tekinti. Legfontosabb számukra a pénz, mert a bizonytalan jövő elleni legjobb védelmet jelenti. A Bakok rendkívül öntudatosak, maximálisan hisznek saját képességeikben. Gyakran érzik úgy, hogy csak magukra számíthatnak. Ezt az emberek félreértik, hidegnek, távolságtartónak gondolják őket. Ez távolról sem igaz. Nagyon rokonszenvesek, megértők is tudnak lenni, mikor az ember a legkevésbé várja. Eszesek, kiváló a humorérzékük és viccesek is tudnak lenni.

Bak 2013

Bulizós év vár a Bakokra, sok társasági eseményen vesznek majd részt, és a szokottnál gyakrabban szakítanak időt majd kikapcsolódásra is. Hiba volna azonban azt hinni, hogy 2013-ban csak az önfeledt szórakozásra lesz gondjuk. Nagyon is sok feladat áll a Bakok előtt, és még a kikapcsolódás közben is csupa új lehetőség, új tanulnivaló kínálkozik majd a számukra. Változatos, tartalmas év elé néznek e jegy szülöttei, a legtöbbet mégis önmagukról, illetve az emberiségről tanulják majd.

Sokszor jön majd jól híres toleranciájuk is.

Vízöntő horoszkóp 2013

Uralkodó: Uránusz

Elem: Levegő
Minőség: Fix
Princípium: Függetlenség
Téli jegy: Január 21 - Február 19

 

 

Aforizma: Az új előkészítésének ideje ez. A felhalmozott energia új formában jelenik meg. A magok készek és várják, hogy kicsírázzanak.


Motto: Én tudok. Számára a legmegfelelőbb szimbólum a madarak repülése. Felülemelkedik a dolgokon és ebből a perspektívából kicsinek és lényegtelennek látja őket. Mégis ebben rejlik az a képessége, hogy a dolgokat összefüggéseiben lássa. Mindig a megvalósíthatóság és a gyakorlatiasság határán mozog sőt, még ennél többre törekszik. Képes a régi és az új szintetizálására, így mindig megelőzi korát, az emberek nehezen értik meg szándékait. Öniróniája miatt gyakran excentrikusnak, álmodozónak, vagy bohócnak gondolják. Teljes függetlenségre törekszik. Szereti az eredetiséget és megpróbál szeretetreméltó lenni.

Jellemző tulajdonságai: Tárgyilagosság, eredetiség, intuíció, függetlenség, szeretetreméltóság, káosz, irónia, szárnyalás.

A Vízöntő uralkodó bolygója az Uránusz, szimbóluma a vízhordó. A Vízöntő levegő jegy, független, rendkívüli személyiség. A Vízöntők a zodiákus legexcentrikusabb szülöttei. Mivel a változást jelképező Uránusz hatása alatt születtek, a Vízöntők a jövőben élnek. Szellemileg teljes mértékben függetlenek és egy cseppet sem elnézőek azokkal szemben, akik a megszokott felé akarják őket terelni, vagy egyszerűen nem értik meg radikális eszméiket. A vita számukra szellemi kihívást jelent, de ha kialakították álláspontjukat, a végsőkig kiállnak mellette, és a másik véleményét azon a ponton már figyelembe sem veszik. Azt nem lehet mondani, hogy a Vízöntők társadalomellenesek. Pont ellenkezőleg. A barátságot, a testvériséget legalább olyan fontosnak tartják, mint a szellemi eszméket, és állandóan ösztönzést várnak az emberektől. Emberszeretők, és mindig azon gondolkoznak, hogyan tehetnének többet az emberiség érdekében. Álmodozók, idealisták, fejükben gyakran fordul meg az a gondolat, hogy meg kellene menteni a világot. Mindennek meg kell fizetniük az árát, és sok Vízöntő ábrándult már ki a valós világ realitásától. A Vízöntők gyakran járnak a fellegekben, ezért úgy tekintenek rájuk, mint csodabogarakra. Nagyban gondolkoznak, ha a problémamegoldás módjairól van szó, az apró részletek nem érdeklik őket. A legnagyobb gyengeségük az, hogy mindenkiben hibát keresnek, míg a sajátjaikat elfogadottnak tekintik. Nyugodtságuk szintén félrevezető lehet, és mögötte szellemi nyugtalanság rejlik. Amikor ismét a földön állnak, a zodiákus legkedvesebb emberei. Könnyedek, soha nem lehet unatkozni mellettük. Ha megkapják azt a szabadságot, hogy önmaguk lehessenek, a legszórakoztatóbb, leghűségesebb társakká válnak.

Vízöntő 2013

Az elmúlt évek unalma, sőt elhanyagoltsága után 2013-ban hihetetlenül aktív, tevékeny évük lesz a Vízöntőknek. Néha annyi feladat vár majd rájuk, hogy legszívesebben háromfelé szakadnának, és maguk sem értik, honnan merítik az erőt mindehhez. Márpedig megvan az erejük, és ez nem is olyan különös, hiszen a sikerek adják az energiát. Sikerből pedig ebben az évben bőven lesz majd! A szinte már súlyos mértékű kétségbeesésből rögtön az esztendő elején sikerül majd a Vízöntőnek a magasba szárnyalnia, utána pedig egész évben már csak mindazért a jóért hálálkodik,

ami vele történik.

Halak horoszkóp 2013

A halak jellemzői


Uralkodó: Neptunusz

 

Elem: Víz
Minőség: Változó
Princípium: Érzékenység
Téli jegy: Február 20 - Március 2O

 

Aforizma: Az élet új kezdete előtti utolsó állapot. Minden felkészült és nyugodtan vár a megfelelő időre.

Motto: Én hiszek. Nagyfokú érzékenység jellemzi, ezért mások érzéseire, gondolataira élénken reagál. Tudatalattijával felfogja a környező világ üzeneteit és ugyanígy képes arra, hogy másokra hatást gyakoroljon. Az élet teljességében szinte feloldódik, és semmilyen anyagi dolog nem tartja béklyóban. Ez megnehezíti számára, hogy felbecsülje a dolgok valódi értékét. Befelé fordul és sodródik az élettel. Nehezen hoz döntéseket, kerüli az összeütközést és gyakran szenved az igazságtalanságtól. Mivel álomvilágban él, néha elveszti kapcsolatát a valósággal.

Jellemző tulajdonságai: Együttérzés, önzetlenség, barátságosság, érzékenység, képzelőerő, fatalizmus, passzivitás, érzékenység, szerénység.

A Halak uralkodó bolygója a Neptunusz, szimbóluma két összefonódott hal. A Halak víz jegy, érzelmes, együttérző. A Koshoz hasonlóan, amely a zodiákus első jegye, a Halak is a kezdeteket jelenti. A Halak a tizenkettedik, egyben legutolsó jegy, az örökkévalóságot, a reinkarnációt és a lelki újjászületést testesítik meg. A Halakról azt tartják, hogy az emberi lélek tekintetében nagy az intuíciós képességük. Érzékenyek a környezetükre és lelkiségük magasan fejlett. A Neptunusz hatásának köszönhetően, mely az illúzió és a rejtélyek planétája, jellemük nehezen megfogható, nehezen meghatározható. A Halakat jelképező két hal közül az egyik az árral, a másik az árral szemben úszik. Ez nagyszerűen jellemzi a Halak jegyét, mint kettős és határozatlan jegyet. Nehéz számukra az önmeghatározás, ehelyett jólfejlett észlelőképességüket használva kaméleonként olvadnak környezetükbe. A küzdelmeket elkerülik és ezért gyakran becsapják őket. Bájuk, jó humoruk kedvező lehetőségeket teremtenek számukra. Kedvesek, szelídek, de hangulatuk változékony, mely megfelel kettős természetüknek. Ez mások számára - akik nem tudnak rájuk hangolódni - irritáló lehet. Belső konfliktusok, negativitás, irigység, zavaros érzelmek, gondatlanság: ezek mind a Halakat terhelő tulajdonságok. Ezek ellenére a Halak szülöttei olyan belső tartást alakítanak ki, amely segít nekik a túlélésben. Szeretnek visszatérni belső álomvilágukba, ahol ők állítják fel a szabályokat, s melynek eredménye egy nem mindennapos kreativitás, élénk képzelet. A világ legjobb írói költői, művészei, táncosai a Halak jegyében születtek. Amennyiben határt tudnak szabni hangulati ingadozásaiknak, a legjobb barátok válhatnak belőlük. A külsőségek elkerülik a figyelmüket, partnerüket gyakran az érzékelés új szintjeire vezetik el.

Halak 2013

2013-ban nagy feladatot jelent a Halaknak a türelem beiktatása életükbe. Nem lesz könnyű, hiszen rengeteg tennivaló, döntési helyzet vár rájuk, és szeretnének mindegyiken gyorsan túllendülni. Segítők és hátráltatók is akadnak majd szép számmal a környezetében, ezért sem szabad indulatból, vagy meggondolatlanul döntéseket hoznia. Magabiztosabb, függetlenebb lehet, mint korábbi éveiben, és végre mer nagyot is álmodni. Válás, elválás, váltás (nem feltétlenül párkapcsolatban) várható többször is az esztendő során.

 

Itt tudod megnézni a napi friss Horoszkópod

 

 

Kattints a linkre!

 

http://www.napihoroszkop.eu/

 

 

 

 

Ezen a linken megnézheted, mi is vár rád ma...csak írd be a születési számaid.!


http://www.deep10.hu/

Jóspiramis

Csak kattints a női képre, és olvashatod mit jelent az álmod.

Arra a BETŰRE kattints az abc-ben, amelyik szót keresed.

Álomszótár

 

 

 

http://www.nlcafe.hu/data/josprogramok/joskartya/kocka/

 

http://www.nlcafe.hu/data/josprogramok/angyalkartya/angyal.php

http://www.nlcafe.hu/data/josprogramok/joskartya/altalanos/

Hoztam egy kis szórakozást!

Ha szeretnél magad jósolni, csak kattints erre a linkre, és magad is megfejtheted jövőd.


http://www.nlcafe.hu/data/josprogramok/joskartya/szerelmi/

Kellemes időtöltést!

http://www.astronet.hu/nepek-horoszkopja/

Bioritmus mérés itt!

http://horoszkopszoftver.hu/bioritmus.htm

 

   

Merre visz az utad 2013-ban?

2013-ban sem áll meg az élet, álmokat szövünk, tervezgetünk és keressük
az utunkat. Mint azt a mondás tartja, jó pap is holtig tanul, így van ez mindenkivel. A munkád, a hobbid, esetleg valami önkéntes munka kívánja majd meg, hogy új ismereteket szerezz? Az élet egy tanfolyam, ezt ne feledd! Nézzük, mit jósolnak a csillagok 2013-ra!

Kattints a csillagjegyedre!

 

  

  

  

  

 

Kelta horoszkóp 2013-ra

A kelta horoszkóp nem különböztet meg éveket, hanem az év bizonyos napjaihoz rendeli a jegyeit. Nézzük, mit ígér a jóslat erre az évre!

Kelta horoszkóp 2013-ra

Te milyen fa vagy?

Cédrusfa – II. 9–18. és VIII. 14–23.
Erdei fenyő – II. 19–29. és VIII. 24. – IX. 2.
Szomorúfűz – III. 1–10. és IX. 3–12.
Szilfa – I. 12–24. és VII. 15–25.
Almafa – XII. 23–I. 1. és VI. 25. – VII. 4.
Fenyőfa – I. 2–11. és VII. 5–14.
Ciprusfa – I. 25.–II. 3. és VII. 26. – VIII. 4.
Jegyenyefa – II. 4–8., V. 1–14. és VIII. 5–13.
Hársfa – III. 11–20. és IX. 13–22.
Mogyorófa – III. 22–31. és IX. 24. – X. 3.
 
Fügefa – VI. 14–23. és XII. 12–21.
Gyertyánfa – VI. 4–13. és XII. 2–11.
Berkenye – IV. 1–10. és X. 4–13.
Juharfa – IV. 11–20. és X. 14–23.
Diófa – IV. 21–30. és X. 24. – XI. 11.
Gesztenyefa – V. 15–24. és XI. 12–21.
Kőrisfa – V. 25.–VI.3. és XI. 22. – XII. 1.
Tölgyfa – III. 21.
Nyírfa – VI. 24.
Olajfa – IX. 23.
Bükkfa – XII. 22.


Fenyőfa

Külső szemlélő szerint kicsit hűvösnek, olykor túlságosan méltóságteljesnek tűnhetnek az ekkor született emberek. Kétségtelen, hogy az ősi kelták megfigyelései szerint a Fenyőfa jegyének szülöttei kicsit nehezebben mutatják ki érzelmeiket. Első látásra talán unalmasnak is vélhetjük őket, ugyanis szeretik a biztonságot, a megállapodottságot, a nyugalmat. Az előző évben sikerült a vállukról letenni egy régebbi, nagy terhet, de ennek a jó hatását igazán ennek az évnek az elején fogják érezni. Kicsit zárkózott egyéniségük ellenére kezdeményező hangulatban lépnek be a 2013-as évbe.

Szokatlan módon utazásra, szabadságra a tavasz kínál lehetőséget, méghozzá egy érdekes, váratlan ajánlattal. Nehogy elmenjenek mellette, mert nagyon jól fogják magukat érezni, még akkor is, ha nem kimozdulós emberek.  Ez a meglepő kaland azt az érzést kelti, hogy talán ez az év lehet a váratlan fordulatok éve. A nyár kicsit dolgosabb lesz, mint másoknak, vagy mint ahogyan a korábbi években megszokták. Szerencsére képesek lesznek egyensúlyt teremteni az aktív és a passzív pihenés között. Annak ellenére, hogy idén tavasszal utaztak, egy-egy kellemes nyári kirándulás azért igencsak belefér az életükbe. Új élményt jelenthet az is, hogy a saját lakóhelyük környékén keresnek fel szép, érdekes helyeket, amelyeket eddig nem láttak. Az ősz elején lehetséges egy kisebb családi vagy párkapcsolaton belüli vita, a megoldása csupán türelmükön múlik. Empátiájuk, kedvességük meg fogja hozni a gyümölcsét. Egy régi barát, aki az elmúlt években kicsit eltávolodott önöktől, most ismét közelebb kerül a szívükhöz, és ugyanott folytatják a beszélgetést, ahol korábban abbahagyták. Emberi kapcsolataik decemberben lesznek igazán jó formában, ami nagyon is rendjén van karácsony időszakában.

Almafa

Jó szándékú, talán kicsit naiv, aki embertársairól a legjobbat tételezi fel. Ezért olykor csalódások érhetik, de lelke derűs, így ez nem sokáig bántja. Szereti a mozgalmas életet, eleven. Nagyon nagy a szeretet utáni vágya, igényli az odafigyelést, nem egyszer kifejezetten romantikus alkat.
Míg az elmúlt esztendőben nem voltak kockázatvállalók, most ezt igencsak bepótolják. A 2013-as év egy merész, bátor esztendő lesz, aminek a mottója: „Mosolyogj a világra, és meglátod, az vissza fog rád mosolyogni!”

Már az év első hónapjában azt fogják érezni, hogy mostanában merészen belefoghatnak olyan dolgokba, amelyekbe korábban nem mertek, és ezt nem is fogják megbánni. Az ilyen időszakokban én többször és több jegy szülötteinek azt a kulcsgondolatot szoktam leírni, hogy „aki mer, az nyer”! Nos, ennek eleven énjük bizonyára örül. Tavasszal betoppan egy új pénzkereseti lehetőség. Nem biztos, hogy ez feltétlenül valamilyen új munka lesz – bár éppenséggel az sem kizárt –, de lehet valamiféle mellékesen végzett vállalkozás, üzlet vagy bármi más. Ez a nyár közepére már akár hasznot is hozhat, így aztán nem is csoda, hogy az augusztusi szabadságukat nagyon kellemesen fogják eltölteni, és kicsit többet engednek meg maguknak anyagi téren. Még az sem kizárt, hogy vagy hosszabb időre mehetnek szabadságra, mint azt tervezték, vagy valami távolabbi, csodaszép tájra, ahol korábban még soha nem jártak. Ősztől ugyan egy kicsit megtorpan az anyagi fellendülés, de szerencsére nem tartósan, mert a tél ismét a sok munkáról és a pénzügyek rendeződéséről fog szólni. Ha kedvelik a téli sportokat, akkor ehhez a december jó lehetőséget nyújt, amibe barátaikat és családtagjaikat is sikerül bevonni. Nem kizárt, hogy az év utolsó hónapjában gyakran lesznek a társaság középpontjai. Ez szerencsére nem csak az idei karácsonyra vonatkozik, hanem már a novemberi hétvégék is mozgalmasabbak lesznek, mint a legtöbb ember számára.

Szilfa


Független, bátor, szereti saját maga irányítani a sorsát. Nehezen viselik a korlátokat. Gyakran makacs, hangadó. Munkájukban nagyon megbízhatóak, alaposak, olykor maximalisták. A Szilfa jegy szülöttei tipikus főnökök, akkor érzik jól magukat, ha irányíthatnak. Nos, ez az év épp olyan változatos lesz, mint ahogyan arra vágyakozni szoktak, a kedvük szerint irányíthatják a saját életüket, sőt az év elején még másokét is. Arra ügyeljenek, hogy ha egy gyengébb akaratú családtag vagy barát az önök kezébe adja a döntést, azt úgy hozzák meg, hogy az illetőnek is jó legyen, és ne tűnjön uralkodásnak. Nehéz lenne eldöntenem, hogy a négy évszak közül melyik lesz a legváltozatosabb, mert más és más jelleggel, de mind a négy kellemes meglepetéseket, új kihívásokat, friss élményeket hoz. Tavasszal a magánéletük kerül a fókuszpontba, méghozzá pontosan olyan jelleggel, ahogyan az a Szilfa jegyűeknek a legjobb. A nyár elején szeretnének eljutni egy olyan helyre, ahol eddig még sosem jártak. Ne törődjenek azzal, hogy barátaik erről le akarják beszélni önöket, hallgassanak arra a bizonyos belső hangra, ami nem szokta a Szilfákat cserbenhagyni. Még ha az utazás kicsit kalandosra is sikerül, nem fogják megbánni, hogy útra keltek. Ősszel a munkájukon belül történik valami kedvező fordulat. Ráadásul ezért nem is kell semmit tenniük, a sors szinte tálcán kínálja a lehetőséget. Pénzügyeikkel elégedettek lesznek, még akkor is, ha nem tudnak minden anyagi jellegű tervet megvalósítani. Az önismeret szempontjából a tél lesz a legkedvezőbb. Különösen egy régi barát fog ebben a segítségükre lenni. A karácsonyhoz idén szokatlan módon nem lesz akkora kedvük, mint ahogyan a korábbi években várták ezt az ünnepet, ám épp ezért lesz kellemes meglepetés, hogy jó hangulatban fog eltelni.

Ciprusfa

Szenvedélyesek a szerelemben, szívósak, kitartóak a munkában. Szinte nem ismernek lehetetlent, amit kitűztek maguk elé, azt minden áron megvalósítják. A kelta asztrológusok szerint a Ciprusfák számára mégis a szerelem a fontosabb, és bármennyire lényeges a munka, az új kihívások, ha szerelmesek, minden másról megfeledkeznek. A január egy kisebb, bosszantó, munkán belüli eseménnyel köszönt be, de nehezebb időszakokon is átsiklanak. Munkatársaik szemében nagyot nőnek remek problémamegoldó képességükkel, és nemcsak a saját, hanem mások optimizmusára is jó hatást gyakorolnak. Derűlátásukkal jó történéseket vonzanak be az életükbe. Míg a tél és a tavasz eleje inkább a könnyedén legyőzött akadályokról szól, addig a tavasz második fele és a nyár már sokkal inkább a sikerek, a derű és a friss kihívások ideje lesz.

A május rendkívül dolgosan fog telni, de ez csak örömet okoz. Még akkor is szívesen végzik a munkájukat, ha anyagilag ez nem annyira gyümölcsöző. Sőt még valami ház körüli felújítást vagy egy átalakítást is bevállalnak, ami ugyan hosszabb és fárasztóbb lesz, mint ahogyan tervezték, de a végeredménynek örülni fognak. A nyár közepén néhány érdekes új ismeretség is belép az életükbe. Lesz köztük olyan, ami tartósnak bizonyul, de az is előfordul, hogy az új kapcsolat csak egy kis friss színt hoz az amúgy is kellemes nyárba. Augusztusban utazzanak olyan messze, ahova csak a pénztárcájuk engedi. Az ősz már kevésbé lesz mozgalmas. Szeptemberben és októberben kicsit többet is lesznek egyedül, de nem fogják bánni. Olykor szükségük van egy kis csendre, visszavonulásra. Novemberben több ember veszi körül önöket, mint ahogyan azt szeretnék, de ez is megoldható. A társasági programok időszaka inkább a december lesz. A karácsonyi napokon annyian fogják körülülni az ünnepi asztalt, mint nagyon régen. A két ünnep között szívesen mennek vendégségbe, de a szilvesztert már inkább töltik valakivel kettesben.

Jegenyefa

Érzékeny, sérülékeny emberek. Kifelé erősnek, szívósnak látszanak, de a lelkük mélyén sebezhetőek. Az emberi kapcsolatok nagyon fontosak a számára. Vágyódnak egy békés, harmonikus otthonra.
Nem túl eseménydús, ha szabad így fogalmaznom, nem túl fontos évbe lépnek be a Jegenyefák 2013-ban, amit már az év első harmadában érezni is fognak, és teljes szívből örülnek neki, hiszen az elmúlt év utolsó hónapjai kicsit túl eseménydúsak voltak. Igaz, március tájékán hatalmába kerítheti őket az az érzés, hogy vagy a munkában, vagy a magánéletben szükségük lenne egy kis változásra, de később rá fognak jönni, hogy ennek még nem jött el az ideje. Még akkor sem, ha ezen inkább egy amolyan csendes, békés változást értenek, nem viharos eseményeket. Pár hónapig inkább örüljenek az élet apró és szép örömeinek. Hogy mit értek alatta? Nos, olyan dolgokat, mint egy meseszép napfelkelte, egy finom vacsora, egy jó könyv vagy egy izgalmas film.

Anyagi helyzetük ugyan nem lesz csúcsformában, de emiatt családtagjaik sokkal nyugtalanabbak lesznek, mint önök. Több életterületen is tapasztalni fogják, hogy az élet bizonyos nehézségeit mások sokkal nagyobb problémának látják, mint önök. Ez erőt ad ahhoz, hogy példát mutassanak, és az élet apró szépségeinek az élvezetét megosszák másokkal is. A nyár békés, passzív időszakot sejtet a Jegenyefáknak. Utazásra, szabadságra a július lesz a legalkalmasabb. Ha tehetik, töltsenek minél több időt víz mellett, itt töltekezhetnek fel a leginkább, de ha a családjuknak más tervük van, akkor kössenek egészséges kompromisszumot, hogy mindenki vágya teljesülhessen. Ősszel végre anyagi helyzetük is fellendülőben lesz, a november és a december pedig egészen különös meglepetést ígér.

Cédrusfa

Magabiztos, zárkózott és minden élethelyzetben feltalálja magát. Nehéz befolyásolni, gyerekként kimondottan makacs. Gyakran vágyik magányra, amolyan művészlélektípus, ritkán gyakorlatias. A rutint ugyanis rendkívül nehezen viseli el. Ebben az évben még a zárkózott Cédrusfák is elevenebbek lesznek, ám az év elején ez még nem igazán látszik. Különösen a január lesz nagyon csendes hónap. A lelkük mélyén azonban friss terveken törik a fejüket, szeretnének valami érdekeset, valami maradandót alkotni.

Februártól azonban felébred végre a Cédrusfa jegyűekben egy egészen új energia, bár kezdetben még nem igazán tudják, hogy ezt mire szeretnék felhasználni. Lehet, hogy egyelőre furcsának tűnik, de a sors maga fogja tálcán kínálni a lehetőséget. Különösen március végén és április elején figyeljenek oda a jelekre! Ha több ilyen is betoppan az életükbe, akkor hallgassanak a megérzéseikre! Májusban több Cédrusfa-szülött életében új munkalehetőség reménye csillan fel. Akárhogyan is döntenek, mindenképpen jó irányba halad tovább az életük. Ha azonban ez az új munka valami miatt nem hoz elég kihívást, akkor se keseredjenek el. Inkább keressenek olyan hobbit, amiben alkotási vágyukat ki tudják élni. Idén utazni sem kedvük, sem lehetőségük nem lesz. Valószínű, szeptemberben vagy októberben mennek szabadságra, ami az otthoni, passzív pihenésnek kedvez inkább. Október végétől hatalmas energiával vetik magukat a munkába, legyen az új karrier vagy a régi, és független attól, hogy kihívást jelent vagy napi rutint. A tél folyamán kicsit még arra is ügyelniük kell, hogy ne hanyagolják el a szeretteiket, holott erre nem igazán hajlamosak. Egy régi barát sok panaszt önt a nyakába, ami kicsit terhes lesz, de ennek ellenére türelemmel hallgatják, sőt, ha tudnak, segítenek is neki.

Erdei fenyő

Érdekes kettős személyiség. Az egyik szelíd és kicsivel is beéri, a másik pedig kényelmes, akár lusta is lehet. Hogy melyik keveredik jobban előtérbe az Erdei fenyő-szülött életében, az nagyon nagyban függ a körülményektől és a neveltetéstől. Az év első pár hónapja egy kicsit kedvetlenebb időszakot jelez. Különösen a munkájukkal lesznek elégedetlenek, de egyelőre el sem tudják képzelni, hogy valami másba kezdjenek. Kisebb, munkatársakkal összefüggő viták okozhatnak bosszúságot, ám ezt fogják fel inkább egyfajta leckének, hogy el tudják fogadni mások eltérő véleményét. Több Erdei fenyő szoronghat anyagi helyzete miatt. Jó hírt mondok: a pénzügyeik legkésőbb áprilisra rendbe jönnek. Persze, ez nem lottónyeremény lesz, hanem egyéni élethelyzet szerint valamiféle megnyugtató stabilizáció. Egy barát vagy egy családtag megtanít néhány technikát, amivel csökkenthetik a kiadásaikat.

A tavasz már egy sokkal kellemesebb időszak lesz, a nyár pedig az év legnagyszerűbb 3 hónapját kínálja. Ha júliusban mennek szabadságra, nemcsak remek élményekben, hanem érdekes új ismeretségekben is részük lesz. A társtalan Erdei fenyők életébe ez akár új életfejezetet is hozhat. A társkapcsolatban élők fogadják el mások eltérő véleményét. Ha még mindig szeretnének munkát változtatni, októberben tegyék, de vigyázzanak, mert nem biztos, hogy az új lehetőség jobb lesz, mint a régi. Ha ennek az évnek az utolsó két hónapjában fontos döntést szeretnének hozni, azt inkább halasszák 2014-re. A tervek átgondolásához különösen jó lehetőséget sejtet a két ünnep közötti időszak.

Szomorúfűz


A kelták megfigyelése szerint a legérzékenyebb emberek. Szelídek, jó szándékúak, tele empátiával, ám nagyon hamar megsértődnek, és sokszor nem ők irányítják a körülményeket, hanem azok őket. Álmodozók, melankolikusak és nagyon romantikusak. Ennek az évnek a mottója leginkább az lehet, hogy engedjék el a múltat, főként annak a rossz eseményeit, és nyíljanak meg teljes szívükkel a jövő felé.
A legjobban úgy cselekedhetnek, ha már az év első két hónapjában átgondolják, hogy mi az, ami csak a múlthoz tartozik, és nem szeretnék, ha a továbbiakban is jelen lenne az életükben. Ez lehet rossz szokás, olyan kapcsolat, ami már semmiről nem szól, vagy bármi más, ami megérett arra, hogy elengedjék. Vigyázzanak azonban arra, nehogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntsék! Ha teljesen új fejezetet szeretnének nyitni, gondolják át, mi az, amit régi életükből meg szeretnének óvni.

Tavasztól már teljes szívükkel a jövő felé fordulhatnak. Lelkesedésük másokra is átragad, ami különösen kedvező mindenféle csapatmunkának. Kicsit talán a kedvüket szegi vagy egy váratlan bosszantó kiadás, ami elkerülhető lett volna, vagy az, hogy valami nagyobb beruházást nem sikerül megvalósítaniuk. Anyagi helyzetük különösen június végétől fog fellendülni, ami kedvet csinál ahhoz, hogy nyáron kicsit többet dolgozzanak. Ennek nem mond ellent, hogy augusztusban lehetőségük lesz egy kellemes utazásra. Semmiképpen ne mondjanak nemet, mert szükségük van arra az energiatöltetre, amit a szabadság jelent. Ha ősz elején átmenetileg ismét egy kicsit csökken a bevételük, ne ijedjenek meg. Ha üzlettel, vállalkozással foglalkoznak, akkor az legkésőbb november közepétől ismét fel fog lendülni, a december pedig különösen sikeres hónap lesz a Szomorúfűz jegyűek számára. Nem kizárt, hogy pont karácsony előtt toppan be egy nem várt összeg, aminek kapcsán nagyon is széppé és emlékezetessé tehetik az ünnepeket.

Hársfa

Ennek a jegynek a szülöttei a nyugalom emberei. Nem igazán szeretik a változásokat, inkább a nyugodt, biztonságos életet, a harmóniát. A feszültségeket nagyon nehezen viselik, a szerelemben és a barátságban hűségesek. Nem anyagiasak, de a kényelmet nagyon szeretik. Ha röviden kellene összefoglalnom, azt mondhatnám, hogy a szerelemben hűség, kitartás és meghittség jellemzi a 2013-as évet, a munkában pedig olyan kihívások, amelyek igénylik legendás nagy akaratukat. A január és a február még nem lesz igazán eseménydús. Sok munkájuk lesz, de örömmel végzik, anyagi helyzetük pedig kiegyensúlyozottnak mondható. Egy-egy kellemes hétvégi élmény annyi erőt ad a hetek többi napjára, hogy az éppen elég lesz. Tavasszal egy rokon okozhat némi kavarodást az életükben, ami nem igazán hiányzott, de meg fogják oldani, méghozzá azzal a jó érzéssel, hogy sikerült valaki másnak segíteniük. Az a bizonyos, örömöt, kihívást és nagy akaratot hozó munka úgy május végétől, június elejétől lép be az életükbe, és ez valósággal felvillanyozza napjaikat.

Ez nem annyira új munkahely lesz, hanem ami egy kis pluszpénzt a konyhára, ráadásul a jó hírüket is kelti. A sok munka mellett azért legalább egy-két hét lazítást engedélyezzenek maguknak, teljesen mindegy, hogy melyik hónapban teszik. Ha a nyár folyamán kevesebb idejük marad családjukra vagy a társukra, akkor ezt ősztől bepótolhatják, és ez által új mélységeket fognak a kapcsolatukban megtapasztalni. Ez az évszak ahhoz is jó lehetőségeket ígér, hogy gyermekükkel közelebb kerüljenek egymáshoz. Decemberben valaki túlzottan is keresi az önök társaságát, ám ez nincs ínyükre. De nem kell aggódniuk, finoman sikerül az illetőt távol tartani.

Juharfa


Intelligens, eredeti, újra nyitott emberek, tele vidámsággal és játékossággal. Meglepően sok művész kerül ki ennek a jegynek a szülöttei közül. Nem ritka, hogy az életet egy érdekes, vidám játéknak tekintik. Az év elején úgy érzik, valaki fel akarja forgatni az életüket. Valójában az illető nem szándékosan teszi, de az kétségtelen, hogy a környezetükben történnek olyan változások, amelyeknek nem igazán örülnek. Mintha mindenki – vagy legalábbis több, önökhöz közel álló ember – bizonyos dolgokat másképp szeretne, mint ahogyan azt megbeszélték. Ez kicsit morcossá, ingerültté teszi a Juharfa-szülötteket, még olyan gondolatuk is támad, hogy a legszívesebben kiköltöznének egy hegyi kunyhóba. A március második fele fog különösen jó lehetőséget teremteni, hogy kiállhassanak önmagukért, rendet tegyenek emberi kapcsolataikban és az érzelmeik között.

Az április már egy vidám, eleven hónap lesz, amikor még valami kisebb, kellemes csalódás is lehetséges. Valaki, akitől nem sokat vártak, teljes szívével fog önök mellett állni, nem kizárt, hogy barátokká válnak. Az igazi nyugalmat a nyár eleje hozza. Ebben annak is szerepe lesz, hogy belép egy új ember az életükbe, aki segít sok mindent másképp látni. Persze hogy ez barátság, szerelem lesz-e, az már egyénfüggő. Arra azonban feltétlen ügyeljenek, hogy az életükbe belépő új emberek miatt ne hanyagolják el a régi barátaikat. Közülük valaki féltékeny is lehet, próbálják meg jól kezelni ezt a helyzetet, és odafigyelni rá! A nyarat a legszívesebben utazgatással töltik. Lesz is lehetőségük pár nagyobb kirándulásra, olyannyira, hogy augusztus végére kicsit el is fáradnak. Nehéz lenne eldönteni, milyen üdülési célpontot válasszanak, mert akár vízpartra mennek, akár hegyvidékre vagy egy nyüzsgő városba, jól fogják érezni magukat. Ősztől csendes, dolgos hétköznapok köszöntenek be, de mégis sok szépséget és sikert találnak benne. Ez a nyugalom a decembert is végigkíséri.

Berkenyefa

Ennek a jegynek a szülöttei a tettek, a gyors elhatározások emberei. Született vezetők, alárendelt szerepben nem érzik jól magukat. Élénk, nyugtalan, eleven és kíváncsi emberek, akik nyitottak az egész világ felé. A január egy kicsit mozgalmasabban köszönt be, mint ahogyan szeretik. Ennek még akkor sem fognak igazán örülni, ha a változások többsége jó hatással lesz a mindennapjaikra. Ez azonban mégis egy érdekes, frissen feltámadt szabadságérzést ad, amivel hirtelenjében nem tudnak mit kezdeni. Szerencsére egy váratlan helyzet vagy találkozás ad egy új ötletet, és ettől máris jobban érzik magukat. Tavasszal anyagi helyzetük a vártnál jobban alakul, de azért ne igyanak előre a medve bőrére. Maradjanak takarékos alaptermészetüknél, akkor is, ha családtagjaik szeretnének egy nagyobb beruházásba kezdeni. Az ötlet egyébként nem rossz, de abban igazuk lesz, hogy a költekezésnek nem most jött el az ideje.

A nyár nem egészen alakul úgy, ahogyan azt szeretnék. Fontos leckét ad az élet, miszerint ne ragaszkodjanak foggal-körömmel a régi dolgokhoz. Természetesen a tanuláshoz időre van szükségük, de ősszel már nyitottabbak lesznek a változásokra. Arra a bizonyos üzleti jellegű bővítésre, amire tavasszal nemet mondtak, az ősz már sokkal jobb lehetőséget teremt. Idén a szabadságukat is szívesebben veszik ki ebben az évszakban, bár nagy utazásokhoz nem igazán lesz kedvük. Októberben nagyon fognak vágyódni a biztonságra. A jelenleg magányosak ebben a hónapban megtapasztalják, kik azok, akikre igazán számíthatnak, és ez is hozzájárul biztonságérzetükhöz. Az idei karácsonyt szerényebben szeretnék megünnepelni, ezért túl nagy bevásárlást sem rendeznek decemberben.

Gesztenye

Jó diplomáciai érzékkel, fejlett igazságérzettel rendelkező emberek, akik olykor idealizmusra is hajlamosak. Kicsit nehéz velük együtt élni, mert rendkívül maximalisták, fontos számukra a siker. Gyakran nehezen választanak társat maguknak, ugyanis a szerelemben is a legjobbat keresik. Szükségük van a nyugodt, biztonságos háttérre. Az elmúlt év második fele olyan csendes és békés volt, hogy már-már az egyhangúságot súrolta. Ne lepődjenek meg, ha a 2013-as év valamilyen friss kihívással köszönt be, ám hogy ezzel akarnak, tudnak-e élni, az már az egyén döntése lesz. Nagyon fontos tanács, hogy bízzanak önmagukban és a sorsban. Ebben az évben az igazán fontos dolgok az év első egyharmadában történnek majd. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az év további része lustálkodással telne. Erre talán egyedül a nyár közepén lesz kis lehetőségük, ami csendes, passzív pihenéssel telik el. Utazni nem igazán lesz kedvük, bár könnyen lehet, hogy a családtagok kedvéért mégis vállalkoznak erre.

Augusztus közepétől azonban elég sok munkahelyi feladat időszaka köszönt be. Ősszel egy kicsit változékony lesz a hangulatuk, de legendás önuralmukkal ezt nem fogják kimutatni. Egy számukra fontos ember okoz egy kis gondot a hangulati hullámzásaival, amit önök is átvesznek.
Novemberben vigyázzanak a meghűléssel, egyenek több vitamint, töltsék fel az életüket derűvel! Tudom, azt nehéz lenne tanácsolni, hogy csupa vidám emberrel vegyék körül magukat, inkább próbálják úgy irányítani kapcsolataikat és társas együttléteiket, hogy vidámságuk átragadjon másokra.
Télen kisebb jelzést kapnak a sorstól, hogy foglalkozzanak saját igényeikkel is, ha ezt korábban nem tették. Mondjanak bátran nemet az olyan megbízásokra, amelyek nem férnek bele az idejükbe, és nem utolsósorban mondják ki bátran az érzéseiket. Higgyék el, nagyon sok kellemes meglepetés vár még 2013-ban önökre!

Diófa

Nyitottak, makacsok, sok minden érdekli őket. Szorgalmasak, kitartóak, nehezen fogadják el mások befolyását, szeretik a saját maguk által választott utat követni. Vágynak a mozgalmasabb életre. Szerelmi életük szenvedélyes. 2013-ban maximalizmusuk csúcsformát ér el. Már a januárt nagy lendülettel kezdik. Most nehéz önöket meggyőzni, hogy lazítsanak is kicsit. Főleg a munkába fognak hatalmas energiát fektetni, ám hamar szembesülnek vele, hogy ezt munkatársaik nem igazán értékelik. Ebben lehet egy kis szakmai féltékenység is, amivel nem érdemes foglalkozni. Ha nincs kedvük a munkahelyi barátkozáshoz, akkor sem árt, ha remek teljesítményeket jó légkörben hozzák létre. Tavasszal lesz kis problémájuk az időbeosztással. Sok dologba szeretnének egyszerre fogni, amiből kis káosz keveredik. Ha más nem segít, rendszeresítsenek egy határidőnaplót, és a napokat kezdjék úgy, hogy a legfontosabb teendőket elvégzik. Az sem baj, ha a házimunkában kérnek egy kis segítséget családjuktól.

A május már nyugodtabb hónap lesz. Lehet, hogy a szabadságukat csak a nyár közepére tervezték kivenni, de ha júniusban fáradtnak érzik magukat, akkor egyáltalán nem baj, ha egy kicsit módosítanak a terveiken. Ősszel valaki egy furcsa ajánlattal áll elő. Legyenek elővigyázatosak, főként akkor, ha a dolog túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy elmenjenek a jó lehetőségek mellett. A magánéleti harmóniát a tél folyamán fogják megtalálni.
Régen volt már olyan szép karácsonyuk, mint amit ez az esztendő ígér. Az évet egy megelégedett érzéssel zárják le, mint mindazok, akik elvégezték azt, amit maguk elé tűztek, így igazán nem lehet okuk panaszra.

Kőrisfa

Élénk, bájos, eleven, aki szeret a társaság középpontjában lenni. A monoton tevékenység, unalom, egyhangúság nem a Kőrisfa kenyere, ezt, nem is nagyon bírná. Szereti a változatosságot, az új kihívásokat. Sok művész született ebben a jegyben, a fantáziája, kreativitása ugyanis remek.
A kitartás nem erős oldala. A szerelemben ritkán hűséges, hisz ezen az életterületen is a változatosságot keresi. Aki egy ilyen emberrel akar együtt élni, hagyja hosszúra a pórázt, és mindig nyújtson neki valami új dolgot. Bármennyire is szeretik a mozgalmasságot, az elmúlt év egy kicsit túl eseménydús volt, nem is csoda, ha idén jobban vágynak a nyugalomra és a csendre. Kezdetben ezt elég nehéz lesz megvalósítani. Legyenek határozottak, hogy bizonyos dolgokra nemet tudjanak mondani. Sokan kérnek tanácsot, még többen keresik a társaságukat, igencsak szükségük lesz diplomáciai érzékükre. Az év legnyugodtabb időszaka a tavasz lesz. Ez nagyon jó lehetőségeket teremt, hogy nagyobb önismeretre tegyenek szert, érdekes, új tulajdonságokat fognak magukban felfedezni, aminek kapcsán a világot és embertársaikat is más színben látják.

Nyáron kicsit felpezsdülnek az események, igaz, ez most nem annyira a karrierjükkel, mint az emberi kapcsolataikkal lesz összefüggésben. Nem kizárt, hogy a baráti körükben vagy nagy kavarodás történik, vagy előre nem látható változások okoznak furcsa fordulatokat. Augusztusban már csak a családjukkal fognak törődni. A társtalan Kőrisek életében is ez a hónap sejtet egy fontos találkozást, aminek a folytatása csak az ön döntésén múlik. Ne féljen kimutatni az érzéseit! Ha bármiféle lakásfelújításon törték a fejüket, akkor abba ősszel fogjanak bele. Sok segítséget kapnak másoktól, anyagi helyzetük is ekkor lesz a legmegfelelőbb, így nem is választhatnának jobb időpontot.
A november vége és a december egésze színes társasági eseményeket hoz.

Gyertyánfa

Megbízható, precíz és alapos. Bástyaként van jelen szerettei életében. Már egészen fiatalon nagyon önálló, és határozottan irányítja az életét. Kevés, de mély barátságot mondhat magáénak, a nyüzsgést, tömeget, élénkebb társasági életet nem kedveli. Fontos a számára a harmónia és a biztonság. Sokáig tart, amíg valakit megszeret, de akkor nagyon hűséges társ lesz. A 2013-as év némi vitával kezdődik. A szenvedély most nem a legjobbat hozza ki önökből, főként társkapcsolatukban, de barátaik között is viták lehetségesek. Ez hangulatukat is hullámzóvá teszi, lesznek napok, sőt hetek, amikor úgy érzik, hogy senki nem érti meg igazán a problémájukat. Talán a március lesz a legalkalmasabb, hogy egy kicsit magukba szálljanak, megvizsgálják a lelkük mélyén, mi az, amin talán saját maguk változtathatnának. Lehet, hogy arra fognak rádöbbenni, hogy nem is a környezetükben van a hiba, hanem olyasmit vártak el emberektől, amire az nem volt képes. A mondás szerint, ha nem tudod a világot megváltoztatni, változtasd meg önmagadat! Nos, most épp ezt fogják tenni!

Az április egy érdekes találkozást ígér, aki segít a kavargó gondolatok elrendezésében. A nyár ugyan az elmúlt évek nyaraihoz képest kevesebb eseményt ígér, de legalább lelkük békéjéhez visszatalálnak. Ebben az évszakban nem ártana, ha pár napra egyedül utaznának valahova. Az ősz kicsit mozgalmasabb lesz, sőt, ez az évszak bizonyul a legkedvezőbbnek vállalkozások beindításához. Ha munkát szeretnének váltani, vagy épp munkát keresnek, akkor az ősz a csodák periódusa lesz. Fontos, hogy az állásinterjúra a legjobb formájukat hozzák. A tél alkalmas lesz mindenféle új önkifejezési formának, ami örömöt okoz.

Fügefa


Született vezéregyéniség, akinek nagy akarata, lendülete, makacs kitartása van. Szereti magát olyan emberekkel körülvenni, akik hallgatnak rá, és akik követik. Nagyon kellemes, eredeti humora van. A szerelemben ritkán hűséges, mind a magánéletben, mind a hivatásban szereti az új kihívásokat, a hódítást és a sikert. Ez az év minden szempontból azt hozza, amire a leginkább számítanak. Ha ezt röviden kellene összefoglalnom, azt mondhatnám, hogy a szerelemben hűség, kitartás és meghittség jellemzi a 2013-as évet, a munkában pedig olyan kihívások, amelyek igénylik legendás nagy akaratukat. A január és a február még nem lesz igazán eseménydús. Sok munkájuk akad, de örömmel végzik, anyagi helyzetük pedig kiegyensúlyozottnak mondható. Tavasszal egy rokon okozhat némi kavarodást, ami nem hiányzott, de meg fogják oldani, méghozzá azzal a jó érzéssel, hogy sikerült valaki másnak segíteniük. Az a bizonyos örömöt, kihívást és nagy akaratot hozó munka úgy május végétől, június elejétől lép be az életükbe, és ez valósággal felvillanyozza a napjaikat. Bármilyen dolgos is lesz ez a forró évszak ebben az évben, azért legalább egy-két hét lazítást engedélyezzenek maguknak, teljesen mindegy, hogy melyik hónapban.

Ha a nyár folyamán kevesebb idejük marad családjukra vagy a társukra, akkor ezt ősztől bepótolhatják, és ez által új mélységeket fognak a kapcsolatukban megtapasztalni. Ebben nagy segítség lehet egy közösen eltervezett, kellemes nyaralás, ahol csak egymásra figyelnek. Ősszel túl sok panaszkodó lesz a Fügefa jegyűek körül, és ez némileg el is kedvetleníti őket. Ha segíteni nem is tudnak a világ gondjain, legalább mindenkivel váltsanak egy-két kedves szót. És ne legyen lelkiismeret-furdalásuk, ha önöknek most jobban megy. Szellemi kapacitásuk novemberben lesz igazán csúcsformában, ami sikereket hozhat akár vizsgákon, akár tárgyalásokon, akár régi viták sikeres lezárásában. Ez utóbbi különösen nagy lelki energiát szabadít fel.

Mogyorófa

Tiszta ítélőképességgel rendelkező, intuitív, értelmes és érdeklődő. Ennél is jobb tulajdonsága a töretlen vidámsága és optimizmusa, pozitív gondolkodása, amivel másoknak is képes erőt adni. A szerelemben hűséges és szenvedélyes. A 2013-as év egy kedvező magánéleti fordulattal kezdődik. Ámor tálcán kínálja fel a lehetőséget, és a legjobban teszik, ha ezt el is fogadják. Az év első napjai a magánéletről fognak szólni. Vidám, energikus, feldobott hangulatban telnek a hetek. Tavasszal elég sok munkájuk lesz, de sikerül összehangolni azt a magánélettel. Talán egyedül a barátság szorul kicsit a háttérbe. Arra vigyázzanak, hogy egy régi barátot ne mellőzzenek, még akkor sem, ha az utóbbi időben az illető nem volt olyan kellemes társaság, mint egykor. A nyarat vagy annak egy részét szeretnék utazással tölteni, de erre most kevesebb lehetőségük lesz. A szabadságukat inkább vagy többletmunkával, vagy valamilyen lakáson belüli felújítással fogják tölteni.

Ha idén feltétlen utazni is szeretnének, szokatlan módon ehhez válasszák az őszt. Különösen a szeptember fog jó lehetőségeket kínálni. Az október előtérbe hozhat valami kisebb, környezetén belüli vitát. Úgy fogják érezni, hogy valaki, aki közel állt önökhöz nem érti meg az önök álláspontját, sőt, szinte erőlteti az akaratát. Tudjuk jól, hogy az emberi kapcsolatoknak is van ár-apály jelensége, ezt tartsák szem előtt! Persze, ezt csak akkor vegyék figyelembe, ha az illetőhöz közel állnak, ha csupán felszínes ismeretségről van szó, akkor nyugodtan ki is léphetnek a kapcsolatból. Télen kicsit több munkájuk lesz, de ez az évszak anyagi helyzetükre is jó hatású lesz. Karácsonyra olyan pazar ajándékokat vehet a szeretteinek, amilyenről korábban csak álmodtak.

Tölgyfa


Ehhez a jegyhez csak a március 21-én született emberek tartoznak, és a kelta hagyomány őket tartja a fák királyának. Merészek, kockázatvállalók, bátrak, akik soha semmit nem adnak fel. A 2013-as év első két-három hónapja egy érdekes válaszutat kínál fel a Tölgyfa-szülöttek életében. Annak ellenére, hogy inkább jót sejtet, egy kicsit nehezen fognak belevágni, szükségük lesz barátaik, szeretteik támogatására. Ezt maximálisan meg is kapják, ami egyben módot sejtet arra is, hogy számba vehessék, milyen sok ember áll teljes szívével önök mellett. Szerencsére most fogékonyak lesznek a jó tanácsokra is. Hallgassanak a belső hangra, míg meghozzák a döntést, amely koránt sem olyan súlyos, mint hinnék! Az év legsikeresebb időszaka a tavasz lesz. Valami, amit az év elején indítottak el, és ami már régen fészkelődött a gondolataikban, most fog megvalósulni, méghozzá kedvezőbb módon, mint ahogyan azt elképzelték. Szinte nem is akarják elhinni, milyen szerencséjük volt, ám ne feledjék el a sikerüket megosztani másokkal és mindazokkal, akik segítettek benne.

Nyáron többet fognak foglalkozni szeretteikkel, családjukkal, akik meg is érdemlik a törődést, hiszen végig támogatóan álltak önök mögött. Utazásra a július lesz a legalkalmasabb, ha lehet, az egész család keljen ekkor útra. Ha ősszel valami új továbbképzési lehetőség kínálkozik munkájuk területén, akkor ne zárkózzanak el előle, még akkor sem, ha úgy érzik, már kinőttek az iskolapadból. A munkahelyükön lehetséges valami kisebb intrika, de valójában nem önöket érinti. Ne vállalják tehát fel a békebíró szerepét, főként, ha ezt senki nem is kéri.

Nyírfa

A nyírfa jegyéhez egyedül a június 24-én született emberek tartoznak, akik a kelták megfigyelései szerint élénk, méltóságteljes, elegáns emberek. Szeretik a változatosságot, ám mégis fontos a számukra a biztonság. Ha valakit szeretnek, annak képesek mindent megadni. Az előző, viszonylag nyugodt év után kicsit felgyorsulnak az események. Már tél végén olyan érzésük támad, hogy a munkájukon belül valami változásra van szükségük. Lesz olyan Nyírfa-szülött, aki több pénzt szeretne keresni, de van olyan is, aki azt sem bánná, ha kevesebb lenne a jövedelme, csak olyan munkát végezhessen, ami örömöt jelent. Nos, egyelőre még ezt nem fogják elérni, de azért az első lépéseket már megtehetik, hogy megtalálják a maguk álomhivatását. Különösen a tavasz fog lehetőségeket nyújtani, hogy tegyenek valamit hivatásbeli jövőjükért. A fiatalabb Nyírfák jól teszik, ha részt vesznek valamiféle szakmai továbbképzésen. Nyáron egy kicsit csökken a lelkesedésük, és a leginkább csak azokra a dolgokra koncentrálnak, amelyeket feltétlen el kell végezniük. Utazásra, kikapcsolódásra a leginkább a július lesz megfelelő, ha tehetik, ekkor vegyék ki a szabadságukat. Ősszel emberi kapcsolataikon belül fog egy kellemes változás történni. Ez persze, egyéni élethelyzetük szerint többféle esemény lehet, de az biztos, hogy örömöt fog okozni. Ámor a legmosolygósabb arcát októberben mutatja a Nyírfa jegyűek felé, friss hódításra pedig különösen az október vége lesz alkalmas. Novemberben ismét nagy erővel dolgoznak a munkán belüli előrejutásért, december elején pedig már kisebb sikereket is elérnek. A karácsony időszaka azonban a család, az otthon és a szeretet jegyében fog eltelni.

Olajfa

A szeptember 23-án született, önzetlen, idealista, érzékeny és segítőkész emberek tartoznak ide. Nagyon szeretnek másokról gondoskodni, született védelmező személyiségek. A magányt nehezen viselik, ám rendkívül alkalmazkodóak. Míg 2012-ben az esztendő vége volt a legkedvezőbb időszak, úgy idén inkább az év első fele lesz a sikerek periódusa. Sok tervvel lépnek be a 2013-ba. Talán nem is árt, ha januárban kicsit jobban átgondolják, hogy mi az, amit valóban most szeretnének elérni, és mi az, ami kevésbé fontos, és később is megvalósítható. A tervezgető emberek gondolják át: az esetleges betoppanó új tervek beleillenek-e hosszú távú terveik sorába. Könnyen lehet, hogy most épp erre a tanácsra van a legnagyobb szükségük. Ha úgy érzik, új terveik nagyon is beleférnek a távlati céljaikba, akkor az év első 2-3 havában tegyenek meg értük amennyit csak tudnak.

Annak ellenére, hogy a nyár nem lesz nagyon dolgos, szokatlan módon anyagi helyzetükre mégis ez az évszak lesz a legkedvezőbb hatással. Szerencsére takarékos emberek, de azért tartalékoljanak egy keveset. Nehogy a könnyebben jött pénz kicsússzon a kezük közül. Ez azért is fontos, mert ősszel egy kisebb, de annál bosszantóbb többletkiadás merülhet fel. Ingatlanüggyel összefüggő változásra, vagy bármiféle lakással, otthonnal kapcsolatos átrendezésre, beruházásra az ősz második fele kínál remek lehetőséget. Novemberben felbukkan egy régi barát, akinek először örülnek, de később rádöbbennek, hogy kapcsolatuk sajnos már nem a régi. Őrizzék meg tehát róla a szép emlékeket, és engedjék el békében ezt a kapcsolatot. A december egy valóságos ajándékhónap lesz, amikor a legtöbb öröm és kellemes meglepetés éri az Olajfa jegyű embereket.

Bükkfa

Ha önök december 22-én ünneplik a születésnapjukat, akkor a Bükkfa jegyének szülöttei, akiket a kelták rendíthetetlen, erős jellemnek ismernek. Nagyon jó a munkabírásuk, amit a fejükbe vettek, azt véghez is viszik. Kicsit komornak tűnnek, szeretik a fegyelmet és a rendet, de nagyon tudnak szeretni is. Az elmúlt esztendő annyira az új kezdet, bátorság, energia éve volt, hogy idén nem árt egy kis pihenésre is időt szánni. Ez különösen akkor fog jólesni, ha amúgy is ott áll a siker a Bükkfa jegyűek mögött. Az év azzal az érzéssel köszönt be, hogy életük irányítását magabiztosan a saját kezükben tartják. Bizony, ennél jobb hírt aligha mondhatnék a Bükkfa-szülötteknek. Többen fogják kisebb-nagyobb dolgokban a segítségüket kérni, míg önök úgy érzik, hogy mindent meg tudnak egyedül oldani, nem szorulnak senki másra. Az év legcsendesebb időszaka a nyár lesz. Annak ellenére, hogy szeretnek utazni, új világokat felfedezni, távoli tájakon barangolni, ezen a nyáron szívesebben maradnak otthon, méghozzá egyedül. Környezetük egyes tagjaiban ez akár aggodalmat is kelthet, de szerencsére sikerül meggyőzni őket, hogy szó sincs kedvetlenségről, csupán az eseménydús időszak után jólesik egy kicsit a saját gondolataikkal lenni, és felkészülni az új kihívásokra. Családjukkal, társukkal ősszel lesz a legjobb a kapcsolatuk. Október végén és november elején még az sem kizárt, hogy kapcsolatuk érdekes, ám mindenképp pozitív fordulatot vesz, még közelebb kerülhetnek egymáshoz. Legyen nyitott a változásokra! Szellemi kapacitásuk jó formában lesz, az sem kizárt, hogy új érdeklődési kör lép az életükbe, ami korábban csak a terveik között szerepelt, ám most lépéseket is tesznek felé.

 
 

 


Utolsó kép


Elérhetőség

LevelezőlistaArchívum

Naptár
<< Július / 2022 >>


Statisztika

Online: 1
Összes: 103688
Hónap: 279
Nap: 6